จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 66
0 0

ใช้โปรแกรม Adobe Reder ในการเปิดอ่าน สามารถโหลดได้ที่นี่ Download

ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ภาษีป้าย 2563

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2563

บัญชีอัตราค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

สำรวจข้อมูลภาคสนามเกี่ยวกับข้อมูลที่ดิน ข้อมูลโรงเรือน ข้อมูลป้าย

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2562

ภาษีป้าย 2562

ภาษีบำรุงท้องที่ 2562

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2561

ภาษีป้าย 2561

ภาษีบำรุงท้องที่ 2561

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2560

ภาษีป้าย 2560

ภาษีบำรุงท้องที่2560

ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมฯ 2559

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2559

ภาษีป้าย 255

ภาษีบำรุงท้องที่ 2559

ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมฯ 2558

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2558

ภาษีป้าย 2558

ภาษีบำรุงท้องที่ 2558

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2557

ภาษีป้าย 2557

ภาษีบำรุงท้องที่ 2557-2560

จดหมายข่าว

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2556

ภาษีป้าย 2556

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2554

ภาษีป้าย 2554

ภาษีบำรุงท้องที่ 2553-2556

ประกาศภาษีป้าย ปี พ.ศ.2553

ประกาศภาษีโรงเรือน ปี พ.ศ.2553

ประกาศภาษีป้าย ปี พ.ศ.2554

ประกาศภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี พ.ศ.2554

ประกาศภาษีป้าย 2555

ประกาศภาษีโรงเรือนและที่ดิน 2555

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

คุณพลาด