จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 54
0 0

ด้วย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี ประสงค์จะรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
กรณีสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จะพิจารณาการแจ้งเปลี่ยนแปลง/เพิ่มจำนวนเครื่องจักรโดยกำลังเครื่องจักรไม่ถึงขั้นขยายโรงงาน ของบริษัท โรงสีชัยวานิชวัฒนา จำกัด ประกอบกิจการ สีข้าวและสีข้าวนึ่ง
กำลังสีสูงสุดของร้านสีข้าว๖๐๐ เกวียนต่อวัน ตั้งอยู่ ณ เลขที่๒๔๒ หมู่ที่๑ ตำบลดอนกำยานอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
บุคคลใด จะให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น ขอให้แจ้งสำนักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสุพรรณบุรี ทราบภายในวันที่๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ หากพ้นจากกำหนดนี้แล้ว สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดสุพรรณบุรี จะได้พิจารณาต่อไป อนึ่ง หากผู้ใดประสงค์จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถาม
ได้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี

Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
100 %
Surprise
Surprise
0 %

คุณพลาด