จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 1275
1 0
นางสาวอรุณศิริ กงริ้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ติดต่อ 035-555130 , 035-440247 ต่อ 17
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

นางสาวสุกัญญา ฉายารัตน์
นักวิชาการการศึกษา

นางกรงทอง ขำพงษ์ไผ่
ครู
นางสาวแววดาว พันธุ์เณร
ครู
นางสาววารุณี ตระการจันทร์
ครู
นางสาวสุณิษา ศรีสว่าง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวพัชรี สายสอาด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก(ผู้มีทักษะ)

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก(ผู้มีทักษะ)
นางสาวอัจรา พูลคล้ายวงศ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก(ผู้มีทักษะ)
นางสาวอารี เจริญสุข
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก(ผู้มีทักษะ)
นางสาวเกตุรภัส ขวดสาลี่
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก(ผู้มีทักษะ)
นางสาวจิราวรรณ มลทัศน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.อัมภาพร สร้อยสุวรรณ
คนงาน
นางสาวประณยา จาดทองคำ
คนงาน
นางสาวกิตติยา นาคสมพันธ์
คนงาน


องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน หมู่ที่ 2  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
เบอร์ติดต่อ   035-440247 , 035-555130
ต่อ    ส่วนกลาง  สำนักปลัด        กด           1
                กองคลัง                       กด           2
                กองการศึกษาฯ                กด           3
                งานป้องกันฯ                   กด           4    หรือ  035-440448 , 081-7053767 
                กองสาธารณสุขฯ              กด           5
                กองช่าง                        กด           6
                งานตรวจสอบภายใน          กด           7
e mail  :  bin_2554@hotmail.com
Facebook  :  อบต.ดอนกำยาน  จังหวัดสุพรรณบุรี
เพจ  :  www.donkumyan.go.th
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

คุณพลาด