จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 381
0 0
นางสาวอรุณศิริ กงริ้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ติดต่อ 061-451-6698
0-3544-0448

นักวิชาการศึกษา
นางกรงทอง ขำพงษ์ไผ่
ครู
นางสาวแววดาว พันธุ์เณร
ครู
นางสาววารุณี ตระการจันทร์
ครู
นางสาวสุณิษา ศรีสว่าง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางสาวพัชรี สายสอาด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก(ผู้มีทักษะ)
นางจวง มะลิเสือ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก(ผู้มีทักษะ)
นางสาวอัจรา พูลคล้ายวงศ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก(ผู้มีทักษะ)
นางสาวอารี เจริญสุข
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก(ผู้มีทักษะ)
นางสาวเกตุรภัส ขวดสาลี่
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็ก(ผู้มีทักษะ)
นางสาวจิราวรรณ มลทัศน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอัญชุลี ปานทรัพย์ทวี
คนงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
สำนักงานปลัด ติดต่อ โทร. 035-440247
กองคลัง ติดต่อ โทร. 035-555-130
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดต่อ โทร.035-440448
www.donkamyan.go.th
e-mail : admin@donkamyan.go.th
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

คุณพลาด