จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 394
0 0
นางสาวพรพิมล เจริญสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
ติดต่อ 092-590-9908
0-3555-5130

หัวหน้าฝ่ายเงินและบัญชี
นางสาวรินรดา พลายชุมพล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นายสรศักดิ์ คำทับทิม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
นางสาววาสนา หนูทา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางวิทกรานต์ ศรีสังข์งาม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ลูกจ้างประจำ)
นายชัยขวัญ ขวัญงาม
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางอุบล พันธ์แตง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวกรรณิการ์ จาดทองคำ
คนงาน
นายกิตติพงษ์ กองตัน
คนงาน
นางสาวสุวรรณา อ่อนอินทร์
คนงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
สำนักงานปลัด ติดต่อ โทร. 035-440247
กองคลัง ติดต่อ โทร. 035-555-130
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดต่อ โทร.035-440448
www.donkamyan.go.th
e-mail : admin@donkamyan.go.th
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ยังไม่ได้เปิดอ่าน