จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 1537
0 0
นางสาวพรพิมล เจริญสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
ติดต่อ 0-3555-5130 , 035-440247 ต่อ 14 – 15
นางสุชาดา แก้วปานกัน
หัวหน้าฝ่ายเงินและบัญชี
นางสาวรินรดา พลายชุมพล
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
นายสรศักดิ์ คำทับทิม
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาววาสนา หนูทา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางวิทกรานต์ ศรีสังข์งาม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ลูกจ้างประจำ)
นายชัยขวัญ ขวัญงาม
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางอุบล พันธ์แตง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวกรรณิการ์ จาดทองคำ
คนงาน
นายกิตติพงษ์ กองตัน
คนงาน
นางสาวสุวรรณา อ่อนอินทร์
คนงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน หมู่ที่ 2  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
เบอร์ติดต่อ   035-440247 , 035-555130
ต่อ    ส่วนกลาง  สำนักปลัด        กด           1
                กองคลัง                       กด           2
                กองการศึกษาฯ                กด           3
                งานป้องกันฯ                   กด           4    หรือ  035-440448 , 081-7053767 
                กองสาธารณสุขฯ              กด           5
                กองช่าง                        กด           6
                งานตรวจสอบภายใน          กด           7
e mail  :  bin_2554@hotmail.com
Facebook  :  อบต.ดอนกำยาน  จังหวัดสุพรรณบุรี
เพจ  :  www.donkumyan.go.th
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

คุณพลาด