จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 1007
0 0
นางสาวสุชานันท์ พ่วงพันธ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ติดต่อ 035-440247 , 035-555031 ต่อ 13
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ

ว่าง

นักวิชาการสาธารณสุข

ว่าง

เจ้าพนักงานสาธารณสุข

นางจุฑารัตน์ จันทร์ลอย
คนงาน
นายเกียรติณรงค์ จันทร์ตั้ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายไพรัตน์ อ่อนอินทร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายวีรโรจน์ ธีระวงศ์ภิญโญ
คนงานประจำรถขยะ
นายสุเทพ ทองสมจิตต์
คนงานประจำรถขยะ
นายธงชัย ม่วงสว่าง
คนงานประจำรถขยะ
นายวัชระ สุมูลเวช
คนงานประจำรถขยะ

นายทัตพร รัชสีห์
คนงานประจำรถขยะ

นายสิงหา เวลุวณารักษ์
คนงานประจำรถขยะองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน หมู่ที่ 2  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
เบอร์ติดต่อ   035-440247 , 035-555130
ต่อ    ส่วนกลาง  สำนักปลัด        กด           1
                กองคลัง                       กด           2
                กองการศึกษาฯ                กด           3
                งานป้องกันฯ                   กด           4    หรือ  035-440448 , 081-7053767 
                กองสาธารณสุขฯ              กด           5
                กองช่าง                        กด           6
                งานตรวจสอบภายใน          กด           7
e mail  :  bin_2554@hotmail.com
Facebook  :  อบต.ดอนกำยาน  จังหวัดสุพรรณบุรี
เพจ  :  www.donkumyan.go.th
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

คุณพลาด