จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 280
0 0
นางสาวสุชานันท์ พ่วงพันธ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ติดต่อ 094-417-1415
0-3544-0247

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ
นางจุฑารัตน์ จันทร์ลอย
คนงาน
นายเกียรติณรงค์ จันทร์ตั้ว
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายไพรัตน์ อ่อนอินทร์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายวีรโรจน์ ธีระวงศ์ภิญโญ
คนงานประจำรถขยะ
นายสุเทพ ทองสมจิตต์
คนงานประจำรถขยะ
นายธงชัย ม่วงสว่าง
คนงานประจำรถขยะ
นายวัชระ สุมูลเวช
คนงานประจำรถขยะ
นายสิงหา เวลุวณารักษ์
คนงานประจำรถขยะองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
สำนักงานปลัด ติดต่อ โทร. 035-440247
กองคลัง ติดต่อ โทร. 035-555-130
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดต่อ โทร.035-440448
www.donkamyan.go.th
e-mail : admin@donkamyan.go.th
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ยังไม่ได้เปิดอ่าน