จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 870
0 0

ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายการเมือง

นายอภิศักดิ์ จรดล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
เบอร์ติดต่อ 086-123-4568
0-3544-0247 ต่อ 17
นายประสวน พันธ์แตง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
เบอร์ติดต่อ 087-064-0743
นายชำนาญ คำนวน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
เบอร์ติดต่อ 082-956-5665
นายเอกลักษณ์ แย้มมณีชัย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
เบอร์ติดต่อ 092-889-4456

gggg

ข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ


ปลัด อบต.ดอนกำยาน
เบอร์ติดต่อ.
0-3544-0247 ต่อ 16

นางสาวเพ็ญกนก ท้วมประถม
หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์ติดต่อ.089-748-7178
0-3544-0247 ต่อ 11

นางสาวพรพิมล เจริญสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
ติดต่อ 092-590-9908
0-3555-5130 ต่อ 15

นายสมพร มั่นใจ
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ติดต่อ 081-401-0575
0-3544-0247 ต่อ 20

นางสาวสุชานันท์ พ่วงพันธ์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ติดต่อ 094-417-1415
0-3544-0247 ต่อ 13

นางสาวอรุณศิริ กงริ้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ติดต่อ 061-451-6698
0-3544-0448 ต่อ 18

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
สำนักงานปลัด ติดต่อ โทร. 035-440247
กองคลัง ติดต่อ โทร. 035-555-130
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ติดต่อ โทร.035-440448
www.donkamyan.go.th
e-mail : admin@donkamyan.go.th
Happy
Happy
100 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

คุณพลาด