จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 87
0 0
นายฐิติพงษ์ เพ็งหาจิตต์
ประธานสภา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานหมู่ที่ 1
โทร.086-530-3573
นายไพวัลย์ สุมูลเวช
รองประธานสภา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานหมู่ที่ 9
โทร.087-161-0336
นางสาวนิภา จำปาเงิน
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร.081-858-5051
นายวิรัตน์ ดาวเรือง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานหมู่ที่ 3
โทร.061-140-1804
นายสุวรรณ อ่อนอินทร์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานหมู่ที่ 3
โทร.081-857-6087
นายสุนทร ธีระวงศ์ภิญโญ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานหมู่ที่ 4
โทร.081-880-2359
นางปัทมา ศรีบัวบาน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานหมู่ที่ 5
โทร.089-379-5335
นายแสวง พรหมทัตน์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานหมู่ที่ 6
โทร.084-413-6882
นายสุนทร เหมลี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานหมู่ที่ 7
โทร.085-297-5782
นายสุมานี เสมคำ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานหมู่ที่ 8
โทร.086-160-3897
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %

ยังไม่ได้เปิดอ่าน