จำนวนการเปิดอ่าน / ครั้ง 600
0 0
นายฐิติพงษ์ เพ็งหาจิตต์
ประธานสภา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานหมู่ที่ 1
โทร.086-530-3573
0-3544-0247 ต่อ 21
นายไพวัลย์ สุมูลเวช
รองประธานสภา
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานหมู่ที่ 9
โทร.087-161-0336
นางปัทมา ศรีบัวบาน
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานหมู่ที่ 5
โทร.089-379-5335
นายวิรัตน์ ดาวเรือง
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานหมู่ที่ 3
โทร.061-140-1804
นายสุวรรณ อ่อนอินทร์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานหมู่ที่ 3
โทร.081-857-6087
นายสุนทร ธีระวงศ์ภิญโญ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานหมู่ที่ 4
โทร.081-880-2359
นางปัทมา ศรีบัวบาน
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานหมู่ที่ 5
โทร.089-379-5335
นายแสวง พรหมทัตน์
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานหมู่ที่ 6
โทร.084-413-6882
นายสุนทร เหมลี
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานหมู่ที่ 7
โทร.085-297-5782
นางสุมานี เสมคำ
สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานหมู่ที่ 8
โทร.086-160-3897

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน หมู่ที่ 2  ตำบลดอนกำยาน  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
เบอร์ติดต่อ   035-440247 , 035-555130
ต่อ    ส่วนกลาง  สำนักปลัด        กด           1
                กองคลัง                       กด           2
                กองการศึกษาฯ                กด           3
                งานป้องกันฯ                   กด           4    หรือ  035-440448 , 081-7053767 
                กองสาธารณสุขฯ              กด           5
                กองช่าง                        กด           6
                งานตรวจสอบภายใน          กด           7
e mail  :  bin_2554@hotmail.com
Facebook  :  อบต.ดอนกำยาน  จังหวัดสุพรรณบุรี
เพจ  :  www.donkumyan.go.th

Happy
Happy
33 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleepy
Sleepy
33 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
33 %

คุณพลาด