เดือน: กุมภาพันธ์ 2566

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน (ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 2 จำนวน 8 โครงการ

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบ…

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

คุณพลาด