ผู้เขียน: งานกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่ที่ 7 บริเวณที่ดินนางสาวอารี พันธุ์แตง

คุณพลาด