หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยานอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรีเรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน

ยังไม่ได้เปิดอ่าน