หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

สำนักพระราชวัง ขอเชิ…

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือน เมษายน 2566 ถึง กันยายน 2566)

ประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศองค์การบริหารส…

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2566 โดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน เรื่อง สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ……

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เบี้ยปรับ/เงินเพิ่ม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง #งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน

คุณพลาด