หมวดหมู่: อื่นๆ

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลลูกจ้างประจำ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ครั้งที่  2  ครึ่งปีหลัง

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 ครึ่งปีหลัง

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก

คุณพลาด