หมวดหมู่: โอน ย้าย พนักงานส่วนตำบล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (๓ มีนาคม ๒๔๖๖)

คุณพลาด