หมวดหมู่: ดาว์นโหลดเอกสาร

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2566 โดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนธันวาคม 2566 เป็นต้นไป

ประชาสัมพันธ์ การเปิดการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ตำบลดอนกำยาน เรื่อง การยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน (การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2566)

องค์การบริหารส่วนตำบ…

คุณพลาด