หมวดหมู่: แผนอัตรากำลัง/การบริหารงานบุคคล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน เรื่อง การประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔-๒๕๖๖ (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่๕)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง (๓ มีนาคม ๒๔๖๖)

รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบ…

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป

คุณพลาด