หมวดหมู่: แผนอัตรากำลัง/การบริหารงานบุคคล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

ประกาศรับสมัคร พนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งคนงาน

สังกัด กองการศึกษา ศ…

รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพั…

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 ครึ่งปีแรก

ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566  ครั้งที่  1 ครึ่งปีแรก

แนวปฏิบัติ Dos & Don’ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม

คุณพลาด