0

ถ้าจะขอถังขยะ ต้องเตรียมอะไรบ้างคะ

1. สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนทะเบียน

เกิดปี 2506 สามารถขึ้นทะเบียนคนแก่ได้รึยังครับ

ผู้ที่เกิดปี พ.ศ.2506-2507 สามารถขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้เลยครับ
ที่งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 035-440-247 ต่อ 10 งานพัฒนาชุมชนนะครับ

ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพเด็กแรกเกิด จำเป็นต้องใช้บัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ไหมครับ

Add a Comment