ผู้เขียน: งานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน

การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนผู้สัมผัสเป็นความเสี่ยงสูงกักตัวอยู่บ้านในตำบลดอนกำยาน

ในวันอังคารที่ 8 มีน…

ยังไม่ได้เปิดอ่าน