หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์ประกวดราคา/การจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน(ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 5,6,7

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง เรื่อง ปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน (ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 8 จำนวน 3 โครงการ

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง จ้างเหมาปรับปรุงถนนลงหินคลุกภายในหมู่บ้าน (ปรับเกลี่ยเรียบ) หมู่ที่ 2 จำนวน 8 โครงการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

คุณพลาด