หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์ประกวดราคา/การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างประปาหมู่ที่ 7 บริเวณที่ดินนางสาวอารี พันธุ์แตง

ยังไม่ได้เปิดอ่าน