หมวดหมู่: ประชาสัมพันธ์ประกวดราคา/การจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์ราคากลาง เรื่อง โครงการอำนวยความสะดวกปลอดภัยทางถนนไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 1

ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมชั้นล่าง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกำยาน

ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3

ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการปรับปรุงผิวจราจร Over Lay บริเวณหน้าวัดนิเวศน์ธรรมารามถึงสะพานหลวงพ่อพล หมู่ที่ 5  

คุณพลาด