หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

การมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนผู้สัมผัสเป็นความเสี่ยงสูงกักตัวอยู่บ้านในตำบลดอนกำยาน

ในวันศุกร์ที่ 4 มีนา…

ยังไม่ได้เปิดอ่าน